Karuizawa 36 Views of Mount Fuji – Yoshida at Tokaido Batch 8

Distillery: Karuizawa
Age: 1999-2000 Vintage
Strength % : 59.2%
Bottle Series : 36 Views of Mount Fuji Yoshida at Tokaido (Batch 8)
Bottle Size: 700 ml
Cask Type: Strength